此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

คู่มือเกม

หน้าแรก > คู่มือเกม >

คู่มือเกม

2013-10-15 11:52:34คู่มือเกม

 

คู่มือเกม

จัดทัพ

 

คุณสมบัติใหม่ 

เปิดเลเวล20 สามารถเปิดระบบเพื่อนเสริมอานุภาพ

ค่ายกล:  เมื่อระบบเปิดจะสามารถเสริมตำแหน่งอานุภาพแรกโดยอัตโนมัติ ตำแหน่งอื่นต้องใช้จ่ายGoldในการเปิดใช้งานตามลำดับ

คุณสมบัติเสริม: ค่าตัวของลูกศิษย์จะเสริมอานุภาพตามเปอร์เซนต์ที่กำหนด เปลี่ยนเป็นคุณสมบัติ เมื่อเพิ่มลูกศิษย์ลงค่ายกลทั้งหมด คุณภาพของคุณสมบัติเสริมยิ่งสูง อัตราค่าตัวยิ่งสูงขึ้นตาม

(หมายเหตุ: คุณสมบัติเพิ่มจนสูงสุด จะไม่ได้รับเพิ่มปอร์เซนต์อันอื่น)

ลูกศิษย์คุณสมบัติพิเศษ: ทุกตำแหน่งมีลูกศิษย์คุณสมบัติเฉพาะ เมื่อใช้ลูกศิษย์เสริมอานุภาพ สามารถนำไปรวมกับลูกศิษย์ในค่ายกล กระตุ้นวาสนาลูกศิษย์ในค่ายได้

กลางค่าย: โดยทั่วไปแล้ว ศิษย์ที่มีกำลัง,กำลังภายในและท่าร่างสูง เหมาะที่จะซ่อนอยู่ข้างหลังเพื่อลงมือ

หัวหน้าค่าย: โดยทั่วไปแล้ว ศิษย์ที่มีการป้องกันและเลือดสูง เหมาะที่จะอยู่ตำแหน่งหัวหน้า

 

รบทัพจับศึก

จะได้รับก็ต่อเมื่อสามารถผ่านเควสปล้นโจนกระจอกและได้รับกลยุทธ์การรบวิธีเปิดสมบัติ

คุณสมบัติประเภทกลยุทธ์หลากหลายตามยุทธศาสตร์ของตัวเอง กลยุทธ์การรบของพวกเขา ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถบรรลุผลสองเท่า เลื่อนระบบจะใช้กลยุทธ์การรบอื่นๆ มาเลื่อนระดับกลยุทธ์ในปัจจุบัน เลื่อนระดับแล้วกลยุทธ์การรบสามารถปรับปรุงสถานที่ให้บริการการต่อสู้

คู่มือเกม
 

ศิษย์ 

หน้าดำเนินการ

เปลี่ยน: คนด้านซ้ายสามารถขยับ ซ้าย ขวา ได้ สลับที่กับศิษย์คนอื่นและดูรายละเอียดอื่นๆได้

ชุด: คลิกช่องชุด สามารถดู สวม เปลี่ยน สร้างชุดได้

วรยุทธ: คลิกช่องวรยุทธ์สามารถดู สวม เปลี่ยน เลื่อนขั้นวรยุทธได้

 

คุณสมบัติศิษย์ 

 

HP:เลือดของศิษย์ ประดับหัวสามารถเพิ่มHPจำนวนมาก

 

กำลัง: ค่ากำลังยิ่งสูง ค่าทำร้ายเมื่อศิษย์โจมตีธรรมดากับปล่อยวรยุทธ์จะยิ่งสูง อาวุธสามารถเพิ่มกำลังได้อย่างมาก

 

กำลังภายใน: เมื่อท่านได้รับบาดเจ็บจากวิทยายุทธ์ ค่ากำลังภายในยิ่งสูง โอกาสสลายพลังทำร้ายวิทยายุทธ์ยิ่งเยอะ ขณะเดียวกันในขั้นตัดสิน เมื่อปะทะกำลังภายใน ค่ากำลังภายในยิ่งสูงยิ่งได้เปรียบ.เครื่องประดับสามารถ เพิ่มกำลังภายในจำนวนมากเช่นกัน

 

ท่าร่าง: ท่าร่างจะตัดสินจากลำดับการลงมือในแต่ละรอบ การโต้กลับ รองเท้าก็สามารถเพิ่มท่าร่างได้เช่นกัน

 

ป้องกัน: การป้องกันยิ่งสูง การบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกโจมตีธรรมดากับโจมตีวรยุทธยิ่งต่ำ ชุดต่างๆก็สามารถเพิ่มป้องกันได้

 

(หมายเหตุ: กำลัง,กำลังภายใน,ท่าร่างมีส่วนเพิ่มพลังทำร้ายของวรยุทธ)


คู่มือเกม
 

ชุด

 

ขั้นคุณภาพ: ชุดมีคุณภาพสี่ขั้นคือกะ,อิก,เปี้ย,เต็ง และขั้นย่อยห้าขั้นคือธรรมดา,ดี,ดีมาก,สุดยอด,หายาก.ศิษย์ทุกคนสวมชุดได้มากสุด5ชิ้น

 

ได้รับ: นอกจาการต่อสู้ดันเจี้ยนกับการปล้นแล้ว แต่ละกิจกรรมและการเปิดหีบสมบัติก็จะมีโอกาส  ได้รับชุดค่าหนึ่ง หีบสีทองมีโอกาสได้รับชุดขั้นสูงมากขึ้น

 

คุณสมบัติ: ชุดทั้งหมดจะมีคุณสมบัติหลัก คุณสมบัติหลักจะเพิ่มขึ้น ตามเลเวลการอัพเกรด.มีเพียงชุดขั้นอิกขึ้นไปถึงมีคุณสมบัติเสริม  คุณสมบัติเสริมนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้

 

เติบโต: ค่าเบื้องต้นของชุดกับเติบโตยิ่งสูงขั้นย่อยยิ่งสูง เวลาอัพเกรดยิ่งเพิ่มเยอะขึ้น


คู่มือเกม
 

วรยุทธ์

 

วิทยายุทธ์ศิษย์

 

ขั้นคุณภาพ: วรยุทธมีคุณภาพสี่ขั้นคือกะ,อิก,เปี้ย,เต็ง ศิษย์แต่ละคนนอกจากพรสวรรค์วิทยายุทธ์แล้วมากสุดติดตั้งได้4วรยุทธ

 

ปราณ: ติดตั้งวรยุทธแต่ละอย่างจะใช่ค่าปราณค่าหนึ่ง ปราณจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของศิษย์

 

รูปแบบ: วิทยายุทธ์แบ่งเป็นรุกกับรับสองประเภท วิทยายุทธ์รุกรูปแบบโจมตีหลายอย่างคือ
บุกเดี่ยว,กวาดล้าง, ทะลวง,ยิงกระเด็น,ทั้งหมด

 

ทำร้าย: เมื่อปล่อยวิทยายุทธ์รุกพลังทำร้ายเกี่ยวข้องกับค่ากำลังของศิษย์และคุณสมบัติที่ต้องการในการปล่อยวิทยายุทธ์

 

ปล่อย: โดยทั่วไปแล้ว วรยุทธที่ทำร้ายยิ่งสูง โอกาสปล่อยยิ่งน้อย.รายละเอียดสามารถดูจากวิทยายุทธ์ต่างๆ

 

เลื่อนขั้น: สามารถใช้วิทยายุทธ์อื่นมาเลื่อนขั้นวิทยายุทธ์นี้ได้ ขั้นยิ่งสูงทำร้ายยิ่งสูง 

คู่มือเกม

 

สร้าง

 

ตีบวกอุปกรณ์

 

ผล:การอัพเกรดชุดนั้นสามารถเพิ่มคุณสมบัติหลักได้ เลเวลยิ่งสูงจะยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะ

เติบโต: เมื่ออัพเกรดชุด ค่าเบื้องต้น การเติมโตของคุณสมบัติหลักก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นคู่มือเกม
 

หลอม

 

หลอมอุปกรณ์ใหม่

 

ขั้นย่อย: แบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ธรรมดา ดี ดีมาก สุดยอด และ หายาก

หลอม: สามารถใช้หินหลอมชุดได้ เพื่อเปลี่ยนค่าเบื้องต้น และค่าเติบโตตามคุณสมบัติหลัก


คู่มือเกม
 

ฝึก

หน้าต่างดำเนินการ

เลือก: เลือกฝึก สามารถเลือกดูเนื้อหาในการฝึกได้

ฝึก: เมื่อเลือกเนื้อหาการฝึกแล้วก็สามารถคลิกเริ่มการฝึกได้ ทั้งนี้สามารถรีเซ็ทเนื้อหาการฝึกได้ หลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วระบบจะรีเซ็ทให้อัตโนมัติในทุก1ชั่วโมง และสามารถใช้โกลในการรีเซ็ทเนื้อหาการฝึกได้เช่นกัน

 

เนื้อหาการฝึกฝน

 

ฝึกธรรมดา: เพื่อเพิ่มHP,กำลัง,กำลังภายใน,ท่าร่าง,การป้องกันของศิษย์  คุณสมบัติหลักและความแม่น,การหลบ,คริติคอล,ต้านคริติคอลและสมาธิเป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณสมบัติ

 

ฝึกพิเศษ: สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของศิษย์ อย่างเช่นโอกาสปล่อยวิทยายุทธ์ พลังทำลายวิทยายุทธ์เป็นต้น รายละเอียดดูได้ที่หน้าฝึกศิษย์

 

ฝึกสำเร็จ:ตามจำนวนการฝึกเพิ่มมากขึ้น(ฝึกทุก3ครั้ง)อัตราฝึกสำเร็จจะลดต่ำลง ลูกศิษย์ผ่านการฝึกทุกวันอัตราการเพิ่มอัตโนมัติเพิ่มขึ้น5% อัตราฝึกสำเร็จ 100% ก็จะฝึกได้สำเร็จ จะสามารถสะสมจำนวนสูงสุดได้ถึง900%

 

ฝึกสุดยอดลูกศิษย์:แต่ละคนมีลูกศิษย์ล้วนมีสถานะการฝึกขีดจำกัดสูงสุด(ผ่านการฝึกหลายครั้ง)ถึงขีดจำกัดการฝึกสูงสุดแล้ว อัตราฝึกสำเร็จจะเร่งปรับตัวลดลง การอัพเกรดก็จะจะเพิ่มขีดจำกัดการฝึกสูงสุด

 

ฝึกสองเท่า:ใช้เลือดไก่จะได้ผลการฝึกถึงสองเท่า